Devotie tot het Godlyk hert van onzen Heere Jesus-Christus
1770 nr. 617

TERUG NAAR LIJST

Uit het Italiaans vertaald in het Nederduytsch, 16,8 cm hoog, 10 cm breed en ongeveer 2,2 cm dik, 190 blz.. Gedrukt te Antwerpen door G.J. Bincken, boekdrukker en verkoper.
De toelating om het boekje te drukken werd gegeven op 27 april 1770:

Het boekje is een vertaling van twee Italiaanse werkjes. Eentje uit Venetiƫ: "Devotie tot het godlyk Hert van onzen Heere Jesus-Christus" en een ander uit Rome: "De Vermaeken van het christen Hert in het allerheyligsten Hert van Jezus", uit 1765.

Los in het boekje vond ik op een papiertje een naam, waarschijnlijk van de eigenaar: Henricus Van Caneghem.

Na de vertaling van de twee Italiaanse boekjes zijn nog volgende delen opgenomen in het gebedenboek:

  • "Litanie van het allerheyligsten Hert van Jesus"
  • "Gebeden om godvrugtiglyk tegenwoĆ³rdig te zyn in het H. Sacrificie der Misse"
  • "Gebeden geduerende het Lof"