19460295

Blomme
Lydia
1887
Steenkerke
1946
Avekapelle
Cremery Hubert