19680104

Alleman
Sidoine
1876
Merkem
1968
Oostende
Neyts Mathilde