19790739

Bal
Frans
1905
Mechelen
1979
Mechelen
Verdeyen Elisa