19810141

Audoor
René
1919
Vurste
1981
Oudenaarde
Verstraeten Maria