19811204

Bangels
Marie
1900
Landen
1981
Landen
Siaens Alfons