78t0822

Titel A: 

Elephant tango

Titel B: 

Cancelito
Ricardo Santos und sein Tango-Orchester