19660155

Bogaert
Paula
1914
Ledeberg
1966
Gent
De Staercke Geoerges