KL0548

Van De Vyver Gilberte
Zuster Marie Séraphine
maandag, augustus 8, 1966
Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria Beernem