KL0557

Verfaillie Irenée
vrijdag, december 11, 1970
Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria Assebroek