KL0572

Devriendt Trees
zondag, september 13, 1970
Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria Brugge