KL0577

Cornelis Marguerite
Zuster Marie-Willibald
donderdag, september 27, 1962
Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria