KL0591

Van Den Driessche M
Zuster Marie-Lucien
donderdag, januari 10, 1963
Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria