KL0602

Vanacker Ivonne
dinsdag, december 19, 1967
Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria