KL0608

Kamoen Hellida
Zuster Marie-Cecilia
dinsdag, april 2, 1957
Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria Vladslo